Co to są przewierty sterowane ?

Przewierty sterowane to stosunkowo nowa technologia w budownictwie. Polega ona na wykonaniu otworu pod określoną przeszkodą terenową, jak np. drogą, torami, chodnikiem czy naziemnym rurociągiem, bez jej niszczenia lub demontażu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnej głowicy wiercącej, której ruch pod ziemią możemy precyzyjnie kontrolować dzięki układowi sterowania.

Przewierty horyzontalne - sprzęt

Niezbędny sprzęt umożliwiający sterowane przewiercenie gruntu to wiertnica, sonda wraz z systemem radiolokacji oraz zestaw do przygotowania płuczki wiertniczej.

Wiertnica to zespół urządzeń służący do wykonania przewiertu. Zasadniczym jej elementem jest głowica wiercąca, która jest ścięta skośnie. Takie ukształtowanie powoduje, że w chwili przyłożenia do niej momentu obrotowego i siły wzdłużnej (popychanie głowicy) porusza się ona ruchem prostoliniowym. Po wyłączeniu obrotu, głowica porusza się po linii skośnej zgodnej z kierunkiem zwrócenia jej ścięcia. Z tego powodu niezwykle istotne jest stałe kontrolowanie położenia i obrotu głowicy. Odbywa się to za pomocą zestawu czujników, które przekazują na bieżąco dane do stanowiska operatora. Po wykonaniu przewiertu pilotowego, głowica wiercąca jest zamieniana na głowicę rozwiercającą o większej średnicy.

Wiertnice zasilane są najczęściej silnikami spalinowymi wysokoprężnymi, zapewniającymi wysoką wartość momentu obrotowego.

Kolejnym istotnym elementem zestawu do przewiertów sterowanych jest sonda umieszczona zaraz za głowicą wiercącą. Wysyła ona sygnały do jednostki sterującej dotyczące położenia i parametrów głowicy.

Ostatnim wymaganym elementem jest zestaw do przygotowania płuczki wiertniczej. Płuczka ta jest niezbędna do przeprowadzenia całego procesu, jej podstawowe zadania odbieranie zwiercin (produktów wiercenia) z przestrzeni roboczej, chłodzenie i oczyszczanie głowicy oraz smarowanie przewodu wiertniczego. Głównym składnikiem tego zestawu jest pompa wytwarzająca ciśnienie oraz przewody tłoczące.

Przewierty sterowane - zalety

Zalety stosowania przewiertów sterowanych, a mianowicie brak ingerencji w ruch drogowy/torowy, brak konieczności naprawy zniszczonych powierzchni, atrakcyjna cena w porównaniu do wykopów konwencjonalnych czy zmniejszony szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, spowodował znaczny wzrost zainteresowania tą metodą w ostatnich latach.