Strona główna

Przedsiębiorstwo usługowo handlowe ELMAD rozpoczęło działalność we wrześniu 2002 roku. Podstawową działalnością jest wykonywanie infrastruktury energetycznej. Budową linii kablowych i napowietrznych niskiego oraz średniego napięcia, stacji transformatorowych, oświetlenia uliczne boisk i obiektów. Ponad to oferujemy kompleksowe roboty ziemne, wyburzeniowe. Współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej. Wysoka jakość usług konkurencyjne ceny oraz dostęp do specjalistycznego sprzętu pozwala na pozyskiwanie nowych zleceń i rozwój firmy.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem sprzętowym i osobami zdolnymi do wykonania powyższych usług.